Waterkwaliteit - Mamylac

Waterkwaliteit

KENT U DE KWALITEIT VAN UW WATER ?

DE ZOOGMELK VAN UW KALVEREN BESTAAT VOOR 90% UIT WATER !

Besmet water vormt een aanzienlijk risico voor de gezondheid van uw kalveren, en wellicht ook voor uw gehele uitbating.

Bacteriële besmettingen van het water zijn het meest bekend, maar heel wat andere minder bekende factoren, zoals salmonella, kunnen een nefaste invloed hebben op het succes van uw fokkerij.

TIP

Wij kunnen voor u de meest volledige analyses laten uitvoeren van uw water (meer dan 40 geanalyseerde parameters) en u de gepaste oplossing aanbieden.